ליטיגציה נגד CPA Global

 

הירשם

לפני שתבקש מידע נוסף

תנאי להצטרפותך בתביעה הוא חידוש של פטנט אחד לפחות במהלך 10 השנים הקודמות דרך CPA Global וחוזה קיים בינך לבין CPA שיש בו סעיף לפיה ״החוק החל״ הוא של ג'רזי. 

סעיפים רבים הקשורים ל״חוק החל״ בדרך כלל נמצאים בסעיף 12 של ההסכם ומופיעים בצורה הבאה:

12. החוק החל: תנאים אלה וכל חוזה שנכרת בהתאם להם ינוהלו ויפורשו לפי חוקי ג'רזי ותהיה לבתי המשפט בג'רזי סמכות ייחודית לדון בהם.

עם בקשתך למידע נוסף, הנך מאשר כי:

  • יש לך כוונה אמינה להעסיק את Kobre & Kim ו- Baker & Partners ולהיכנס להסכם המימון עם Bentham בעניין תביעה מוצעת זו.
  • לא נתת הוראות רשמיות לעורך דין אחר לפתוח בהליכים בשמך נגד CPA Global.
  • אינך עורך דין או פועל מטעם משרד עורכי דין הפועל מטעם תובעים אחרים בתביעה דומה כנגד CPA Global.
  • אינך עובד בחברת CPA Global, או חלק מהצוות המשפטי של CPA Global או קשור בכל דרך שהיא ל-CPA Global (למעט היותך לקוח) ולא תעביר מידע כלשהו אודות התיק למי מהם.
  • אתה מאשר שכל ההתקשרויות שלך עם Kobre & Kim ו-Baker & Partners הנן חסויות וסודיות והנך מסכים לשמור על סודיותן.
  • אתה מגיש את הנתונים שלך לצורך הערכת תביעה פוטנציאלית. הגשת הנתונים אינה יוצרת יחסי עו"ד-לקוח בינך לבין מי מעורכי הדין המצוינים באתר.

לקבלת מידע נוסף אודות התביעה הפוטנציאלית או להירשמות כמי שמעוניין בה, נא למלא את הטופס הבא. אם יש לך שאלות, אנא שלח דוא"ל לכתובת info@cpaglobal-litigation.com או התקשר לטלפון מספר +1.833.204.1724. ההרשמה חינם ואינה מחייבת.


* שדה חובה
כתב ויתור


האתר הזה מוביל מידע לגבי תביעות משפטיות נגד CPA Global ואיננו מתאר שירותים מוענוקים על-יד CPA Global יולא מיוצר על-ידי או קשור בשום אופן ל CPA Global. תקליקו פה לבקר את האתר של CPA Global.

אודותינו

התביעה תנוהל ע"י משרד עורכי הדין הבינלאומי Kobre & Kim LLP ביחד עם משרד עורכי הדין המוביל בג'רזי Baker & Partners, שיעבדו עם חברת הייעוץ לחידושי פטנטים Patent Annuity Costs Limited, בראשות מר Peter Rouse. Bentham IMF כבר העמידה מימון לפתיחת הליכים משפטיים. 

אנשי קשר


Kobre & Kim LLP
Stefanie Trilling
stefanie.trilling@kobrekim.com
+1 646 448 6213

Baker & Partners
Louise McNamee
louisemcnamee@bakerandpartners.com
+44 1534 766254

Peter Rouse
peter.rouse@pacipr.com
+44 7737 128174