ליטיגציה נגד CPA Global

אתר זה מספק מידע אודות תביעות משפטיות נגד CPA Global. אתר זה אינו מתאר את השירותים המוצעים ע"י CPA Globalוהוא לא מופק ע"י CPA Global או קשור אליו. לאתר האינטרנט של CPA Global, לחץ כאן.

מדיניות הפרטיות באתר

אתר התביעות נגד CPA Global וכל דפי האינטרנט שלו מופעלים ע"י Kobre & Kim LLP. עצם השימוש באתר או מתן מידע בקשר לאיזה מהשירותים שאנו מספקים מצביע על כך שהנך מבין ונותן "הסכמה מדעת מפורשת" לכך שאנו יכולים להשתמש בנתונים הפרטיים בצורה המתוארת להלן. אתר זה מופעל ע"י Kobre & Kim LLP. 

איסוף פסיבי
כמו במרבית אתרי האינטרנט, אתר זה אוסף מידע מסוים באופן אוטומטי. מידע זה יכול לכלול כתובות פרוטוקול תקשורת (IP), סוג הדפדפן, ספק שירותי האינטרנט (ISP), דפים מפנים/דפי יציאה, הקבצים שנצפו באתר שלנו (כמו דפי HTML וגרפיקה), מערכת ההפעלה, חותמת שעה ותאריך, ו/או נתוני זרם ההקשות למטרות ניתוח מגמות באופן כללי וניהול האתר. 

טכנולוגית העוגיות (cookies)
האתר שלנו משתמש בעוגיות ובטכנולוגיות דומות. כמו כן, אנו משתמשים בשירותי צדדים שלישיים, וביניהם Google Analytics, אשר גם הם משתמשים בעוגיות. מאפיינים אלה מאפשרים לנו לנתח מגמות ולעקוב אחרי תנועות כדי להבין בדרך יותר טובה את חווית השימוש הפרטית של משתמשי האתר באופן כללי.

באפשרותך לשלוט בעוגיות או לחסום אותן בדפדפן האישי שלך. אולם, הפסקת או מחיקת העוגיות עלולה להגביל את יכולת השימוש שלך בחלק מהמאפיינים או הפונקציות שהאתר שלנו מציע. 

קישורים לאתרים אחרים
מדיניות פרטיות זו מתייחסת אך ורק לאתר זה. כל הקישורים באתר המפנים לאתרים אחרים מוצעים לנוחיותך בלבד והם לא מרמזים על אישור או תמיכה מצדנו לתכנים או לספקים שלהם.

אבטחת מידע
האינטרנט אינו מקום בטוח לגמרי ולמרות שאנו עושים את כל אשר ביכולתנו כדי להגן על המידע האישי שלך, שידור מידע זה אלינו נעשה באחריותך. אם יהיו לך שאלות כלשהן אודות אבטחת המידע האישי שלך, אנא צור קשר אתנו במייל privacypolicy@koberkim.com

מדיניות הפרטיות במקומות ספציפיים 

מגן הפרטיות (Privacy Shield) של ארה"ב והאיחוד האירופי
המשרד משתתף במסגרת מגן הפרטיות של ארה"ב והאיחוד האירופי (להלן: "המסגרת") ואישר את ציותו למסגרת זו. משרד Kobre & Kim מתחייבת לכך שכל מידע אישי שנמסר מאחת המדינות החברות באיחוד האירופי ינוהל בהתאם לעקרונות המסגרת המתאימים. למידע נוסף אודות המסגרת, ראה רשימת מגן הפרטיות של משרד המסחר של ארה"ב באתר https://www.privacyshielf.gov/list.

משרד Kobre & Kim נוטל על עצמו אחריות בכל הנוגע לעיבוד המידע האישי המתקבל בתוך המסגרת, לרבות בכל הקשור להעברות לכל צד שלישי הפועל מטעמו. משרד Kobre & Kim מציית לעקרונות המסגרת ביחס להעברות הלאה של כל מידע אישי מהאיחוד האירופי לרבות הוראות האחריות להעברות-הלאה. 

באשר למידע אישי שנתקבל או הועבר בהתאם למסגרת, משרד Kobre & Kim כפוף לסמכויות האכיפה הרגולטוריות של וועדת הסחר הפדראלית של ארה"ב. 

אם נותרו לך דאגות לגבי נושאים הקשורים לפרטיות או לשימוש במידע אשר לא התייחסנו אליהם בצורה משביעת רצון, אנו צור קשר עם ספק צד ג' ליישוב סכסוכים המבוסס בארה"ב (חינם) בדף https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

בנסיבות מסוימות, המתוארות בהרחבה באתר מגן הפרטיות, https://www.privacyshielf.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, יהיה ניתן לבקש לפנות לבוררות מחייבת לאחר שמוצו הליכים אחרים ליישוב הסכסוך

מדיניות פרטיות גלובלית

אנא עיין במדיניות פרטיות זו כדי שתוכל להבין את דרכי הטיפול במידע הפרטי שלך ואת הברירות העומדות בפניך בכל הנוגע לשימוש במידע זה, לנגישות שלו ולתיקונו. ההוראות המפורטות במדיניות זו נועדו בנוסף לאמור בחלק הפטור מאחריות.

נוהלי משרד Kobre & Kim בנושא פרטיות נועדו בהתאם למערכת כללי הפרטיות הבינלאומיים של ِAPEC (APEC Cross Border Privacy Rules System). מערכת זו נותנת מסגרת לארגונים להבטחת ההגנה על מידע אישי המועבר בין המדינות המשתתפות והחברות ב-APEC.  ניתן למצוא כאן מידע נוסף אודות מסגרת ِAPEC [PDF]

המחויבות שלנו
מדיניות פרטיות זו חלה על Kobre & Kim LLP, שותפות ניו-יורקית מוגבלת באחריות; Kobre & Kim (UK) LLP, שותפות מוגבלת באחריות הרשומה באנגליה ווילס תחת מספר OC 347946 אשר אושרה והתאגדה ע"י ה-Solicitors Regulation Authority, מס' 537858, תיק מע"מ מס' 976 161 005; Kobre & Kim הפועל בהונג קונג, משרד עורכי דין בהונג קונג; Kobre & Kim הפועל בסיאול, משרד ייעוץ משפטי זר המאושר ע"י משרד המשפטים של רפובליקת קוריאה; Kobre & Kim (BVI) LP, שותפות מוגבלת באיי הבתולה הבריטיים; Kobre & Kim (Cayman), שותפות העוסקת בעריכת דין; Kobre & Kim (ארגנטינה) שהנו ענף של Kobre & Kim LLC, חברה ניו-יורקית מוגבלת באחריות; Kobre & Kim הפועל בישראל, ענף של Kobre & Kim LLC; Kobre & Kim (TCI), עוסק מורשה לנהל עסקים באיי טורקס וקאיקוס (ביחד "Kobre & Kim" או "המשרד"). מדיניות פרטיות זו מתארת את הדרך בה Kobre & Kim אוסף, משתמש, משתף ומאבטח נתונים אישיים או מידע אישי, כמו שמך, כתובת מגוריך, מספר הטלפון שלך, והדוא"ל שלך. משרד Kobre & Kim אוסף מידע זה דרך קשר ישיר עם הלקוחות, לקוחות פוטנציאליים, צדדים קשורים, מועמדים, או אנשים מעוניינים אחרים. המשרד מחויב לעמוד בכל דרישות הפרטיות הגלובליות בכל הקושר לשימוש בנתונים אישיים שהתקבלו.

חשיפת מידע
משרד Kobre & Kim ינקוט בכל האמצעים הסבירים כדי להבטיח שכל המידע האישי המועבר יטופל בבטחה ובהתאם למדיניות הפרטיות. כדי לספק לך את השירותים או הנתונים הדרושים, ייתכן שנצטרך להעביר את המידע האישי שלך למשרדים ו/או ספקי שירותים אחרים המבוססים במדינות שונות. זה לא גורע מזכיותיך. המידע האישי שלך לא ייחשף בדרך כלל בפני צדדים שלישיים למעט בנוגע למילוי חובותינו כלפיך או למטרות אחרות שאושרו על ידך. זה כולל, ללא הגבלה, גילויים המורשים באמצעות בתנאים הסכם שכר הטרחה שנעשה אתך.

אנו לא נמכור, נמכור מחדש, נשכיר, או נעניק רישיון לשימוש לצדדים שלישיים. אולם, אנו עשויים, אם נידרש לכך למטרות שעבורן נאסף המידע האישי, לשתף מידע זה עם ספקי השירות מטעמנו בהיקף הספציפי הנדרש למתן השירותים מטעמנו לסיוע בפעילויותינו העסקיות. לחברות אלה מותר להשתמש במידע האישי שלך אך ורק במידה הנדרשת למתן השירותים לנו. שירותים אלה עשויים לכלול תקשורת שיווקית, ביצוע מחקר וניתוח, מתן תשתית מחשוב ענן ו/או מתן שירותי חקירה בנוגע לעניין משפטי.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר כל מידע שיש לנו אודותיך במקרה של מכירה או העברת חלק מהעסק או הנכסים שלנו. במקרה של מכירה או העברה כזו, אנו נשקיע מאמצים סבירים כדי לנסות ולדרוש מהגוף אליו נעשית ההעברה להשתמש במידע האישי שלך שסיפקת דרך האתר בהתאם למדיניות פרטיות זו.

במקרים מסוימים, ייתכן שמשרד Kobre & Kim יתבקש לחשוף מידע אישי כתגובה לדרישות שנעשו כדין ע"י רשויות ציבוריות, לרבות אלה שנעשו בהתאם לדרישות ביטחון לאומי או אכיפת החוק, ולרבות נסיבות בהן אנו מאמינים בתום לב שהגילוי נחוץ להגנת זכויותינו, לשמירה על הביטחון שלך או של אחרים, לחקירת תרמית, או כתגובה לדרישות ממשרדים מנהליים.     

איסוף נתונים והשימוש בהם
אנו עשויים לאסוף את המידע האישי הבא שלך ישירות ממך:

 • פרטים ליצירת קשר כמו שם, כתובת דוא"ל, כתובת למשלוח מכתבים או מספר טלפון;
 • מידע על העסק שלך כמו שם חברה, גודל החברה או סוג העסק;
 • מידע דמוגרפי כמו גיל, השכלה או מין;
 • פרטי חיוב כמו מספר כרטיס אשראי ופרטי מס;
 • מידע כספי כמו מספרי חשבון בנק או תיווך וסוגי השקעות; ו/או
 • מידע מזהה כמו מספר תעודת זהות, מספר דרכון או מספר רישיון הנהיגה.

כשאתה מוסר מידע אישי ל- Kobre & Kim, אנו מאחסנים ומשתמשים במידע זה, בין היתר, לצרכי ניהול ואחזקת הקשר איתך ביחס לשירותים המשפטיים; בירור ניגוד אינטרסים; חיוב; תגובות לשאלות כלליות; הפצת חומר שיווקי לרבות פרסומים, אירועים, עלונים, וכד'.

היקף וסוג המידע הנאסף תלויים באופי ובהיקף הקשר שיש לאדם עם המשרד. משרד Kobre & Kim עשוי לבקש מידע נוסף מאנשים המעוניינים בחיפוש הזדמנויות עבודה במשרד. נתונים אשר נאספים מעובדים פוטנציאלים כפופים לאותן זכויות הגנת פרטיות ואבטחה שתוארו בהוראות מדיניות פרטיות זו.

ייתכן ונקבל מידע אודותיך ממקורות אחרים, לרבות, מאגרי מידע זמינים לציבור או צדדים שלישיים שרכשנו מהם מידע. אנו משתמשים במידע זה להשלמת המידע שיש לנו אודותיך וזאת למטרות מחקר וניתוח כדי לספק את השירותים המשפטיים שלשמם נשכרנו. אנו גם עשויים להשתמש במידע זה להפצת חומרים אליך אשר ייתכן ויעניינו אותך בקשר לפעילות העסקית שלך או לקשר שלך עם המשרד.

אם תספק לנו מידע אישי אודות אנשים אחרים, או אם אנשים אחרים יספקו לנו מידע אישי אודותיך, אנו נשתמש במידע זה אך ורק למטרה אשר לשמה סופק ובהתאם למדיניות פרטיות זו. דוגמאות למידע אישי שאפשר להשיגו ממאגרי מידע זמינים לציבור או מצדדים שלישיים כוללות בין היתר שם, תואר, חברה או פעילויות אישיות או פעילויות של החברה אשר נעשו פומביות או נגישות דרך המשאבים של צדדים שלישיים. 

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שהושג בדרכים שצוינו לעיל לשם:

 • מתן עדכונים או מידע אודות הפעילות העסקית שלך;
 • מתן מידע בקשר לשירותים המשפטיים שתבקש;
 • ביצוע בירורים בגין ניגוד אינטרסים;
 • מתן מענה לשאלותיך או לדאגותיך;
 • שידור תקשורת שיווקית;
 • טיפול בהזדמנויות עבודה; ו/או
 • טיפול במידע פיננסי כפי שנדרש או נתבקש.

המידע האישי נאסף ומעובד במידת הנדרשת למטרות המתוארות לעיל. משרד Kobre & Kim מעדכן ומתקן את המידע באופן קבוע. אנו עשויים לשמור את המידע האישי שלך כל עוד יש בכך צורך לשם מתן השירותים המבוקשים, עמידה בהתחייבויותינו המשפטיות, יישוב סכסוכים ואכיפת ההסכמים שלנו.  

אבטחת מידע
אבטחת המידע האישי שלך חשובה לנו. אנו פועלים לפי תקנים מקובלים בהיקף נרחב כדי להגן על המידע שנמסר לנו הן במהלך שידורו והן לאחר קבלתו. משרד Kobre & Kim אימץ מדיניות פרטיות ואמצעים טכניים כדי לשמור על המידע האישי שלך מפני גישה לא מורשית, אובדן מקרי או שימוש וגילוי לא נאותים.

נגישות
משרד Kobre & Kim יגיב לכל שאלה שעניינה אם אנו מחזיקים כל מידע אישי אודותיך. באפשרותך להשיג גישה, לתקן, או לבקש מחיקת המידע האישי שלך ע"י יצירת קשר אתנו בדוא״ל  privacypolicy@kobrekim.com. בנסיבות מסוימות, ייתכן ונחזיק במידע האישי שלך כדי להמשיך במתן שירותים חיוניים או מתוך ציות לדרישות משפטיות. אנו נגיב לדרישות אלה בזמן סביר. 

כתב ויתור


האתר הזה מוביל מידע לגבי תביעות משפטיות נגד CPA Global ואיננו מתאר שירותים מוענוקים על-יד CPA Global יולא מיוצר על-ידי או קשור בשום אופן ל CPA Global. תקליקו פה לבקר את האתר של CPA Global.

הירשם


תנאי להצטרפותך לתביעה הוא חידוש של פטנט אחד לפחות במהלך 10 השנים האחרונות דרך CPA Global והמצאות חוזה בינך לבין  Global CPA שיש בו סעיף לפיו "החוק החל" הוא של ג'רזי. למידע נוסף בחר בכפתור "הירשם". 

הירשם

אודותינו

התביעה תנוהל ע"י משרד עורכי הדין הבינלאומי Kobre & Kim LLP ביחד עם משרד עורכי הדין המוביל בג'רזי Baker & Partners, שיעבדו עם חברת הייעוץ לחידושי פטנטים Patent Annuity Costs Limited, בראשות מר Peter Rouse. Bentham IMF כבר העמידה מימון לפתיחת הליכים משפטיים. 

אנשי קשר


Kobre & Kim LLP
Stefanie Trilling
stefanie.trilling@kobrekim.com
+1 646 448 6213

Baker & Partners
Louise McNamee
louisemcnamee@bakerandpartners.com
+44 1534 766254

Peter Rouse
peter.rouse@pacipr.com
+44 7737 128174