ליטיגציה נגד CPA Global

כתב ויתור


האתר הזה מוביל מידע לגבי תביעות משפטיות נגד CPA Global ואיננו מתאר שירותים מוענוקים על-יד CPA Global יולא מיוצר על-ידי או קשור בשום אופן ל CPA Global. תקליקו פה לבקר את האתר של CPA Global.

הירשם


תנאי להצטרפותך לתביעה הוא חידוש של פטנט אחד לפחות במהלך 10 השנים האחרונות דרך CPA Global והמצאות חוזה בינך לבין  Global CPA שיש בו סעיף לפיו "החוק החל" הוא של ג'רזי. למידע נוסף בחר בכפתור "הירשם". 

הירשם

אודותינו

התביעה תנוהל ע"י משרד עורכי הדין הבינלאומי Kobre & Kim LLP ביחד עם משרד עורכי הדין המוביל בג'רזי Baker & Partners, שיעבדו עם חברת הייעוץ לחידושי פטנטים Patent Annuity Costs Limited, בראשות מר Peter Rouse. Bentham IMF כבר העמידה מימון לפתיחת הליכים משפטיים. 

אנשי קשר


Kobre & Kim LLP
Stefanie Trilling
stefanie.trilling@kobrekim.com
+1 646 448 6213

Baker & Partners
Louise McNamee
louisemcnamee@bakerandpartners.com
+44 1534 766254

Peter Rouse
peter.rouse@pacipr.com
+44 7737 128174